มวลมิตรโรทาเรี่ยน

มวลมิตรโรทาเรี่ยน

การประชุมประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่