รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร รับโอวาท และอวยพรปีใหม่