สวัสดีปีใหม่ 2562

  • Tag : สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 62

คณะผู้บริหารโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ นำโดยคุณสัตยา วราพฤกษ์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารฯ คุณอังคณา จิรชุตินันท์ กรรมการผู้จัดการ คุณวีระ สะกุมา รองกรรมการผู้จัดการ คุณฉลองชัย พลศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ไปขอพรและอวยพรปีใหม่ 2562 ส่วนราชการและภาคเอกชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ 2562